MENU

Pravidla wake parku

wake merkur mapa a pravidla

 

Všichni návštěvníci musí v rámci zachování bezpečnosti respektovat níže uvedená pravidla a provozní řád.

Každý, kdo bude ignorovat pravidla, nebo pokyny obsluhy, může být z wake parku bez náhrady vykázán.

Vždy jezdíte na vlastní nebezpečí bez nároku na odškodnění.

POVINNOSTI

 • Musíte umět plavat.
 • Nesmíte jezdit pod vlivem alkoholu nebo drog.
 • Každý návštěvník musí nosit vestu po celou dobu jízdy.
 • Na velkém vleku je helma povinná pro každého jezdce. 
 • Zakoupením jízdy je návštěvník povinen se podrobit provoznímu řádu a pokynům obsluhy.
 • Osoby mladší 15 let musí doložit souhlas zákonného zástupce.

OMEZENÍ

 • Tuto atrakci nesmějí používát:
  • návštěvníci s kardiostimulátory
  • návštěvníci se srdečními onemocněními
  • těhotné ženy
  • pasažéři, jejichž zdravotní stav by se mohl následkem použití této atrakce zhoršit
 • Zákaz sezení, klečení či stání na zábradlí mola.

PRAVIDLA JÍZDY

 • Jízda na velkém vleku je povolena pouze jezdcům, kteří již zvládají vodní start. Začátečníci se musí nejdříve naučit rozjezd na malém vleku - na recepci žádejte studijní lístky. Obsluha vleku Vám poskytne potřebné instrukce a zodpoví Vaše dotazy.
 • Pokud uvidíte jezdce ve vodě, nevjíždějte do velkého oblouku. Pokud si nejste jisti, že se mu dokážete bezpečně vyhnout, pusťte lano a raději ukončete jízdu. Následky střetu jezdců nese vždy tažený jezdec.
 • Na překážky je povoleno vjet pouze s plastovými, nebo laminátovými ploutvičkami do max. výška 2cm. Všechny způsobené škody na překážkách musí být uhrazeny.
 • Nepokoušejte se o skoky, pokud jezdec před Vámi upadl. Před skokem se ujistěte o situaci minimálně 3 jezdců před Vámi.
 • Červené bóje v každém rohu objíždějte z pravé strany.
 • Pokud chcete jízdu ukončit na konci kola, vjeťte mezi bílé bóje, dejte obsluze signál zvednoutou rokou a pusťte se hrazdy.
 • Pokud spadnete, ihned se ohlédněte, jestli se neblíží další jezdec. Věnujte pozornost blížícím se jezdcům a také neobsazeným lanům. Vyhněte se kolizi s jinými jezdci. Jakmile je cesta volná, plavte směrem od vleku a nezapomeňte na své vybavení.
 • Starty v hluboké vodě jsou zakázány. Pokud se vlek zastaví, pusťte lano a plavte směrem od vleku.
 • Pokud se chcete vrátit na start, plavte zpět na břeh, použijte plovoucí molo, nebo vyčkejte na záchranný člun.
 • Nikdy nejezděte s hrazdou mezi nohama.
 • Nikdy si neomotávejte lano kolem sebe, nebo částí těla.
 • Překážky jsou pouze pro pokročilé jezdce.
 • Je zakázáno jezdit na překážky se školní deskou z půjčovny.

PROVOZ

 • Provoz vodního parku pro veřejnost je denně od 9:00 do 21:00 v hlavní sezóně (15.6.-15.9.) a od 12:00 do 19:00 ve vedlejší sezóně (1.5.-14.6. a 16.9.- 31.10.).
 • Zakoupením permanentky se návštěvník zavazuje dodržovat provozní řád a pravidla wake parku. Vstup na molo je povolen pouze osobám s platnou permanentkou.
 • Vodní vleky nelze provozovat za mlhy, bouřky, zhoršené viditelnosti a za silného větru. Provoz vleku je v takovém případě ukončen bez náhrady.
 • Při technické závadě delší jak 5 minut je všem jezdcům prodlouženo hodinové jízdné o čas potřebný na odstranění závady.
 • V případě vysokého počtu jezdců si provozovatel vyhrazuje právo odpojit jezdce po 3 kolech.

OSTATNÍ

 • Po ukončení jízdy je každý návštěvník povinen vrátit zapůjčené vybavení. Pokud dojde k poškození, je povinen uhradit vzniklou škodu.
 • Za ztracené nebo poškozené permanentky se neposkytuje náhrada.
 • Provozovatel vleku neručí za ztrátu, nebo odcizení peněz a jiných ceností v celém areálu wake parku.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu provozní doby a ceníku.
wake merkur panorama
gopay online platby