MENU

Trenér - Tréninkový plán

Co mě čeká a co obsahuje jedna lekce s Trenérem

Krok 0. Zahřátí těla

Jako v tělocviku na školách před každou sportovní činností je třeba rozehřát tělo a rozhýbat se. K tomu skvěle poslouží trampolína. Z počátku se použije pouze jako nástroj na rozhýbání, ale později pomůže k rozvinutí, jak základní, tak pokročilé prostorové orientace, která pomáhá každému začátečníkovi i pokročilému jezdci zvládat obtížnější skoky, se kterýma se právě zde začíná.

Krok 1. Strečink

Po správném rozehřátí následuje strečing. Protáhne celé tělo od hlavy k patě, pomůže svalům lépe fungovat a vyhneme se na druhý den slabostem a tahání nejužívanějších částí těla.

Dále se plán dělí na začátečníky a pokročilé. 

Začátečník

Definice: starty, objíždění zatáčky, najetí na první překážku.

Krok 2. Teorie

Zde začíná průprava na souši. Začátečník se dozví vše o správném postoji na startovacím mole, vodě, rozložení sil, rovnováze a bezpečnosti. Všechna teorie bude doprovázena názornýma ukázkama a seznámením, jak funguje vodní vlek.

Krok 3. První pokusy, systém 2.0

Přesun na molo malého vleku. Dvousloupový vlek nebo-li sytém 2.0, usnadňuje začátky díky: regulovatelné rychlosti, možnosti zopakovat si start hned po případném pádu a vodních startů.
Zde se aplikují vědomosti získané z předešlé terorie. Při každém zaváhání, vlek lze zastavit a projít si danou problematiku znova, přímo ve vodě s trenérem. 

Krok 4. Velký vlek

Po uspěšném zvládnutí základů na malém vleku následuje přesun na velký pětisloupový vlek. Proběhne seznámení s vlekem - rychlost, počet zatáček, bezpečnost, jak start, jak na zatáčky, start a hurá na molo. Po výběru jednoho ze tří možných startů ( skluz, ze sedu, skokem), budete umístěni na místo daného startu, kde vám bude poskytnuta pomoc pro zvýšení šance úspěšného rozjezdu. 
Při rozjezdu ze sedu a skluzem se pomáhá vyrovnat rozdíl rychlosti, správná poloha, rozložení váhy a načasování.
Při rozjezdu skokem jde především o načasování skoku a vytočení prkna. Opět stejně jako na malém vleku, věnuje trenér pozornost jen Vám a všem případným chybá, aby se příště neopakovaly.

Krok 5. Zvládnutí první překážky

Po úspěšném absolování první nebo rychlém postupu ještě v první lekci a následném chuti se přiučit se něco nového, je v lekci pro začátečníky připraven přímo program “Jak zvládnout první překážku”. Na velkém vleku je velice rozmanitá základna překážek, jako třeba skokanské můstky, bedny na slajdování různých tvarů a velkostí.
Po trenérově doporučení nebo Vašem výběru, proběhne krátké školení s vysvětlením na popisovací tabuli na souši. Hned poté proběhne názorná ukázka provedená na dvojlaně přímo na vleku na vlastní oči začátečníka s odstupem pár metrů. Takhle ukázka může probíhat dokud si učeň neuvědomí jak na to. Po té opět na dvojlaně se vydá trenér s učněm na vodu, ale na překážku se již vydá učeň. Překonat první překážku netrvá dlouho, jen je třeba sebrat odhodlání, které vám s trenérem na blízku chybět nebude. Jakmile, učeň zvládá jistě přejíždět překážku, lze ve zbývajícím čase pořídit fotky nebo videa z jízdy.

Krok 6. Závěrečný strečing

Jsme opět na začátku a to je strečink. Jelikož je wakeboarding mírně náročnější sport pro začátečníky, je třeba udržovat tělo ve nejfunkčnejším stavu a toho docílíme strečingem a následnou saunou, která stojí přímo na mole velkého vleku.
Krok šest už není, takže se převléknem do suchého, přetáhneme fotky a videa na Vaše paměťové medium a trenér se na Vás bude těšit znova :)

Shrnutí

Rozehřátí:Nový sport pokořen.
Strečink:Zábava s vodou.
Tréning:Tělo v lepší kondici.
Natáčení (nepovinné)
Strečink:Lepší pocit ze seba sama.

Celkem patnáct minut na souši a hodina na vodě.

Pokročilý

Definice: Zvládá více než jednu překážku.

Krok 2.

Zde se budou dělit učni na dvě skupiny. Do první skupiny se řadí učni, kteří neví, co má následovat a jaký další stupeň pokroku. Do druhé skupiny patří učni, kteří ví co se chtějí naučit. Jde o konkrétní trik nebo překážku, o které se již dozvěděli.

Krok 2. (skupina první - učeň neví, co se chce naučit)
Přechod do druhé skupiny

Pro tuto skupinu platí jediné. Nejdříve musí proběhnout uvodní jízdy a předvedení dosažených zkušeností, na kterém se bude zakládat další postup. Trenér stanoví, jak nejlépe pokračovat, kde se zlepšit, jaký trik nebo překžka by měla následovat. Po absolvování této části se řadí do druhé skupiny. 

Krok 2. (skupina druhá - učení ví, co se chce naučit)
Tréning na souši

Zde je úkol zcela jasný. Ke každému triku vede cesta přes jiné jednodušší, které nás přibližují k cíli. Z počátku se zaměříme na samotný pohyb, který rozebereme část po části většinou na trampolíně. Mezi tyto pohyby zpravidla patří postavení těla, přitahovaní rukou, postavení hlavy, kdy a jak mít pokrčená kolena adt..Nacvičí se předtriky (předpohyby), které vedou k trenérově nebo Vámi určenému triku. Po nácviku a zvládnutí všech předtriků, je možné přejít na finální část a tím je samotný trik.

Krok 3. Tréning na vodě

Po rozboru na souši, následuje výuka na vodě. Pomocí dvojlana proběhne úvodní ukázka jízdních zkušeností. Trenér dále zvolí nejvhodnější (nejjednodušší) předtrik do startu, názorně jej převede a učeň jej bude opakovat. Opakuje dokud jej nezvládá na jistotu, poté se přesouvá k dalšímu předtriku, který je opět názorně předveden a učeň opět opakuje. Tento způsob se opakuje, až do zvládnutí stanoveného triku. Kdykoli je třeba, je možné se vrátit zpět na souš nebo na trampolínu a předcvičit postup znova. Po úspěchu, lze pokračovat hned dále a rozvíjet své schopnosti. Ve zbylém čase se mohou pořídit fotky nebo videa učně.

Krok 4. Závěrečný strečink

Jsme opět na začátku a to je strečink. Jelikož je wakeboarding náročný sport pro pokročilé, je třeba udržovat tělo ve nejfunkčnejším stavu a toho docílíme délším strečingem a následnou saunou, která stojí přímo na mole velkého vleku.
Krok pět už není, takže se převléknem do suchého, přetáhneme fotky a videa na Vaše paměťové medium a trenér se na Vás bude těšit znova :)

Shrnutí

Rozehřátí
Strečink
Suchý tréning trampolína
Úvodní jízdy na vodě
Trénink na vodě
Natáčení (nepovinné)
Strečink

Celkem 15 - 20 minut na souši a hodinu na vodě.

 

Připravenost, znalost, ovládání techniky a pohybů již ze břehu, dodává jezdci odhodlání, odvahu a chuť danou překážku nebo trik překonat. Ví, že udělal maximum přípravných kroků, které vedou k jedinému ... K ÚSPĚCHU!

wake merkur panorama
gopay online platby