WAKE MERKUR - vlek na vodní lyžování a wakeboarding MENU

Pravidla wake parku

wake merkur mapa a pravidla

 

Všichni návštěvníci musí v rámci zachování bezpečnosti respektovat níže uvedená pravidla a provozní řád.

Každý, kdo bude ignorovat pravidla, nebo pokyny obsluhy, může být z wake parku bez náhrady vykázán.

Vždy jezdíte na vlastní nebezpečí bez nároku na odškodnění.

POVINNOSTI

 • Musíte umět plavat.
 • Nesmíte jezdit pod vlivem alkoholu nebo drog.
 • Každý návštěvník musí nosit vestu po celou dobu jízdy.
 • Na velkém vleku je helma povinná pro každého jezdce. 
 • Zakoupením jízdy je návštěvník povinen se podrobit provoznímu řádu a pokynům obsluhy.
 • Osoby mladší 15 let musí doložit souhlas zákonného zástupce.

OMEZENÍ

 • Tuto atrakci nesmějí používát:
  • návštěvníci s kardiostimulátory
  • návštěvníci se srdečními onemocněními
  • těhotné ženy
  • pasažéři, jejichž zdravotní stav by se mohl následkem použití této atrakce zhoršit
 • Zákaz sezení, klečení či stání na zábradlí mola.

PRAVIDLA JÍZDY

 • Jízda na velkém vleku je povolena pouze jezdcům, kteří již zvládají vodní start. Začátečníci se musí nejdříve naučit rozjezd na malém vleku - na recepci žádejte studijní lístky. Obsluha vleku Vám poskytne potřebné instrukce a zodpoví Vaše dotazy.
 • Pokud uvidíte jezdce ve vodě, nevjíždějte do velkého oblouku. Pokud si nejste jisti, že se mu dokážete bezpečně vyhnout, pusťte lano a raději ukončete jízdu. Následky střetu jezdců nese vždy tažený jezdec.
 • Na překážky je povoleno vjet pouze s plastovými, nebo laminátovými ploutvičkami do max. výška 2cm. Všechny způsobené škody na překážkách musí být uhrazeny.
 • Nepokoušejte se o skoky, pokud jezdec před Vámi upadl. Před skokem se ujistěte o situaci minimálně 3 jezdců před Vámi.
 • Červené bóje v každém rohu objíždějte z pravé strany.
 • Pokud chcete jízdu ukončit na konci kola, vjeťte mezi bílé bóje, dejte obsluze signál zvednoutou rokou a pusťte se hrazdy.
 • Pokud spadnete, ihned se ohlédněte, jestli se neblíží další jezdec. Věnujte pozornost blížícím se jezdcům a také neobsazeným lanům. Vyhněte se kolizi s jinými jezdci. Jakmile je cesta volná, plavte směrem od vleku a nezapomeňte na své vybavení.
 • Starty v hluboké vodě jsou zakázány. Pokud se vlek zastaví, pusťte lano a plavte směrem od vleku.
 • Pokud se chcete vrátit na start, plavte zpět na břeh, použijte plovoucí molo, nebo vyčkejte na záchranný člun.
 • Nikdy nejezděte s hrazdou mezi nohama.
 • Nikdy si neomotávejte lano kolem sebe, nebo částí těla.
 • Překážky jsou pouze pro pokročilé jezdce.
 • Je zakázáno jezdit na překážky se školní deskou z půjčovny.

PROVOZ

 • Provoz vodního parku pro veřejnost je denně od 9:00 do 21:00 v hlavní sezóně (15.6.-15.9.) a od 12:00 do 19:00 ve vedlejší sezóně (1.5.-14.6. a 16.9.- 31.10.).
 • Zakoupením permanentky se návštěvník zavazuje dodržovat provozní řád a pravidla wake parku. Vstup na molo je povolen pouze osobám s platnou permanentkou.
 • Vodní vleky nelze provozovat za mlhy, bouřky, zhoršené viditelnosti a za silného větru. Provoz vleku je v takovém případě ukončen bez náhrady.
 • Při technické závadě delší jak 5 minut je všem jezdcům prodlouženo hodinové jízdné o čas potřebný na odstranění závady.
 • V případě vysokého počtu jezdců si provozovatel vyhrazuje právo odpojit jezdce po 3 kolech.

OSTATNÍ

 • Po ukončení jízdy je každý návštěvník povinen vrátit zapůjčené vybavení. Pokud dojde k poškození, je povinen uhradit vzniklou škodu.
 • Za ztracené nebo poškozené permanentky se neposkytuje náhrada.
 • Provozovatel vleku neručí za ztrátu, nebo odcizení peněz a jiných ceností v celém areálu wake parku.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu provozní doby a ceníku.
wake merkur panorama

před rokem

0 0

Další lekce plavání ve Wake Parku může proběhnout:

Pátek 26.4. 15:00 - 19:00
Sobota 27.4. 12:00 - 19:00
Neděle 28.4. 12:00 - 18:00

V provozu bude malý i velký vlek, sauna, k zapůjčení neopreny, nebo SUP paddle boardy.

Another swimming lessons at Wake Park are planned:

Friday 26.4. 15:00 - 19:00
Saturday 27.4. 12:00 - 19:00
Sunday 28.4. 12:00 - 18:00

In operation small and large cable, sauna, rental of wetsuits or SUP paddle boards.

před rokem

0 0

Cítíte to teplo? Pojďte s námi oslavit jaro a Velikonoce ve Wake Parku.

Otevírací doba během velikonočních svátků:
Zelený čtvrtek 15:00 - 19:00
Velký pátek 12:00 - 19:00
Bílá sobota 12:00 - 19:00
Velikonoční neděle 12:00 - 19:00
Červené pondělí 12:00 - 19:00

V sobotu 20.4. Season Opening Party, kterou nesmíš vynechat!

Join us to celebrate spring and Easter holidays at Wake Park.

Opening hours during Easter:
Green Thursday 15:00 - 19:00
Good Friday 12:00 - 19:00
White Saturday 12:00 - 19:00
Easter Sunday 12:00 - 19:00
Red Monday 12:00 - 19:00

Don't miss "Season Opening Party" on Saturday 20.4.!

před rokem

0 0

Pro velmi nepříznivé počasí bude o víkendu zavřeno.
Příští týden by se už mělo počasí umoudřit a prodloužený velikonoční víkend bude otevřeno už ve čtvrtek odpoledne, na velký pátek, celý víkend i velikonoční pondělí.

On the weekend it will be closed due to very bad weather conditions.
Next week weather should be fine again and wake park will be open whole extended Easter weekend - on Thursday afternoon, on Good Friday, all weekend and Easter Monday too.

gopay online platby