WAKE MERKUR - vlek na vodní lyžování a wakeboarding MENU

Pravidla wake parku

wake merkur mapa a pravidla

 

Všichni návštěvníci musí v rámci zachování bezpečnosti respektovat níže uvedená pravidla a provozní řád.

Každý, kdo bude ignorovat pravidla, nebo pokyny obsluhy, může být z wake parku bez náhrady vykázán.

Vždy jezdíte na vlastní nebezpečí bez nároku na odškodnění.

POVINNOSTI

 • Musíte umět plavat.
 • Nesmíte jezdit pod vlivem alkoholu nebo drog.
 • Každý návštěvník musí nosit vestu po celou dobu jízdy.
 • Na velkém vleku je helma povinná pro každého jezdce. 
 • Zakoupením jízdy je návštěvník povinen se podrobit provoznímu řádu a pokynům obsluhy.
 • Osoby mladší 15 let musí doložit souhlas zákonného zástupce.

OMEZENÍ

 • Tuto atrakci nesmějí používát:
  • návštěvníci s kardiostimulátory
  • návštěvníci se srdečními onemocněními
  • těhotné ženy
  • pasažéři, jejichž zdravotní stav by se mohl následkem použití této atrakce zhoršit
 • Zákaz sezení, klečení či stání na zábradlí mola.

PRAVIDLA JÍZDY

 • Jízda na velkém vleku je povolena pouze jezdcům, kteří již zvládají vodní start. Začátečníci se musí nejdříve naučit rozjezd na malém vleku - na recepci žádejte studijní lístky. Obsluha vleku Vám poskytne potřebné instrukce a zodpoví Vaše dotazy.
 • Pokud uvidíte jezdce ve vodě, nevjíždějte do velkého oblouku. Pokud si nejste jisti, že se mu dokážete bezpečně vyhnout, pusťte lano a raději ukončete jízdu. Následky střetu jezdců nese vždy tažený jezdec.
 • Na překážky je povoleno vjet pouze s plastovými, nebo laminátovými ploutvičkami do max. výška 2cm. Všechny způsobené škody na překážkách musí být uhrazeny.
 • Nepokoušejte se o skoky, pokud jezdec před Vámi upadl. Před skokem se ujistěte o situaci minimálně 3 jezdců před Vámi.
 • Červené bóje v každém rohu objíždějte z pravé strany.
 • Pokud chcete jízdu ukončit na konci kola, vjeťte mezi bílé bóje, dejte obsluze signál zvednoutou rokou a pusťte se hrazdy.
 • Pokud spadnete, ihned se ohlédněte, jestli se neblíží další jezdec. Věnujte pozornost blížícím se jezdcům a také neobsazeným lanům. Vyhněte se kolizi s jinými jezdci. Jakmile je cesta volná, plavte směrem od vleku a nezapomeňte na své vybavení.
 • Starty v hluboké vodě jsou zakázány. Pokud se vlek zastaví, pusťte lano a plavte směrem od vleku.
 • Pokud se chcete vrátit na start, plavte zpět na břeh, použijte plovoucí molo, nebo vyčkejte na záchranný člun.
 • Nikdy nejezděte s hrazdou mezi nohama.
 • Nikdy si neomotávejte lano kolem sebe, nebo částí těla.
 • Překážky jsou pouze pro pokročilé jezdce.
 • Je zakázáno jezdit na překážky se školní deskou z půjčovny.

PROVOZ

 • Provoz vodního parku pro veřejnost je denně od 9:00 do 21:00 v hlavní sezóně (15.6.-15.9.) a od 12:00 do 19:00 ve vedlejší sezóně (1.5.-14.6. a 16.9.- 31.10.).
 • Zakoupením permanentky se návštěvník zavazuje dodržovat provozní řád a pravidla wake parku. Vstup na molo je povolen pouze osobám s platnou permanentkou.
 • Vodní vleky nelze provozovat za mlhy, bouřky, zhoršené viditelnosti a za silného větru. Provoz vleku je v takovém případě ukončen bez náhrady.
 • Při technické závadě delší jak 5 minut je všem jezdcům prodlouženo hodinové jízdné o čas potřebný na odstranění závady.
 • V případě vysokého počtu jezdců si provozovatel vyhrazuje právo odpojit jezdce po 3 kolech.

OSTATNÍ

 • Po ukončení jízdy je každý návštěvník povinen vrátit zapůjčené vybavení. Pokud dojde k poškození, je povinen uhradit vzniklou škodu.
 • Za ztracené nebo poškozené permanentky se neposkytuje náhrada.
 • Provozovatel vleku neručí za ztrátu, nebo odcizení peněz a jiných ceností v celém areálu wake parku.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu provozní doby a ceníku.
wake merkur panorama

před 2 lety

0 0

Letošní sezóna začala divně a stejně zvláštní je i její konec. Je nám to upřímně líto, ale Karneval jako každoroční zakončení se bohužel neuskuteční.
Není v našich silách dodržet nová vládní opatření a proto musíme pro letošní rok provoz našeho Wake Parku ukončit předčasně.
Budeme doufat, že tenhle celý nesmysl brzy skončí a příští sezóna začne normálně.
Moc Vám děkujeme za Vaši přízeň a pochopení.
Těšíme se na Vás v dubnu 2021!
Wake Merkur Crew

This year season started strange way and its end is just as weird. We are sincerely sorry, but the Carnival as an usual end of season will unfortunately not take place.
New government measures are impossible to comply, which means earlier end of our Wake Park operation.
We are hoping, that this whole nonsense will end soon and next season start normally.
Thank you very much for your favor and understanding.
We look forward to seeing you all in April 2021!
Wake Merkur Crew

před 2 lety

0 0

Poslední ježdění aneb KONEC SEZÓNY 2020

Otevírací doba na příští týden bude následující:

Pátek - 15:00 - 18:00
Sobota - 12:00 - 18:00
Neděle - 12:00 - 18:00

V případě zájmu o ježdění mimo otevírací dobu stačí pouze opět napsat do zpráv "Chci vlek jen pro sebe" a mít minimálně 5, maximálně však 20 jezdců.

V sobotu na Karneval kvůli státním opatřením má ježdění zadarmo prvních 20 masek a hned jak dojezdí vystřídá je dalších 20.

-----------
Last ride alias END OF SEASON 2020
Opening hours for next week:

Friday 15:00 - 18:00
Saturday 12:00 - 18:00
Sunday 12:00 - 18:00

If you are interested in riding anytime outside the opening hours, all you have to do is to write in the messages "I want the cable just for myself" and have at least 5 riders.

On Saturday at the Carnival due to restrictions, first 20 masks riding for free. When they finish their ride, another

před 2 lety

0 0

My jedeme! co Vy?
Otevírací doba:
Dnes 15:00 - 18:30
Sobota 12:00 - 18:30
Neděle 12:00 - 18:00

We ride! Do you?
Opening hours:
Today 15:00 to 18:30
Saturday 12:00 - 18:30
Sunday 12:00 - 18:00

gopay online platby