WAKE MERKUR - vlek na vodní lyžování a wakeboarding MENU

Registrace návštěvníka

 

     Každý jezdec se musí předem seznámit se všemi bezpečnostními pravidly a provozním řádem wake parku. Pravidla si můžete prostudovat v klidu z domova, na mole, nebo na recepci. Pokud se nechcete zdržovat vyplňováním registračních údajů, předvyplňte formulář níže.

 

 

Souhlas s pravidly Wake Parku, jeho testovacím provozem, přijetí rizika a zřeknutí se odpovědnosti.

Jsem si vědom/a mých povinností vůči sobě i ostatním jednat bezpečně a zodpovědně a řídit se pravidly Wake Parku provozovaném společností Cable Park s.r.o.

Souhlasím s tím, že Cable Park s.r.o. je zproštěn veškeré odpovědnosti za zranění nebo škody způsobené mnou nebo jinými. Vodní lyžování a wakeboarding, mola, překážky a ostatní vybavení poskytované společností Cable Park s.r.o. je namáhavý sport s bezpečnostními riziky zahrnující zranění a ve vzácných případech i smrt.

Provozovatel mi umožňuje využít jízdu na vleku ve Wake Parku pod podmínkou, že přijímám toto riziko a veškerou odpovědnost za následky, nebudu žádat náhradu za zranění, smrt, poškození na zdraví a majetku, nebo jiné ztráty od provozovatele, ke kterým došlo v důsledku mojí přítomnosti ve Wake Parku Merkur, což stvrzuji svým podpisem.

Výslovně prohlašuji, že jsem dobrovolně četl/a a pochopil/a toto varování, jsem obeznámen/á s pravidly a provozním řádem a přijímám rizika spojená s účastí ve Wake Park

Zpracování osobních údajů


Podpisem vyjadřuji souhlas s výše uvednými pravidly, se zpracováním osobních údajů a souhlas s registrací do sportovního klubu wakeboarding z. s.

wake merkur panorama

před 4 lety

0 0

Letošní sezóna začala divně a stejně zvláštní je i její konec. Je nám to upřímně líto, ale Karneval jako každoroční zakončení se bohužel neuskuteční.
Není v našich silách dodržet nová vládní opatření a proto musíme pro letošní rok provoz našeho Wake Parku ukončit předčasně.
Budeme doufat, že tenhle celý nesmysl brzy skončí a příští sezóna začne normálně.
Moc Vám děkujeme za Vaši přízeň a pochopení.
Těšíme se na Vás v dubnu 2021!
Wake Merkur Crew

This year season started strange way and its end is just as weird. We are sincerely sorry, but the Carnival as an usual end of season will unfortunately not take place.
New government measures are impossible to comply, which means earlier end of our Wake Park operation.
We are hoping, that this whole nonsense will end soon and next season start normally.
Thank you very much for your favor and understanding.
We look forward to seeing you all in April 2021!
Wake Merkur Crew

před 4 lety

0 0

Poslední ježdění aneb KONEC SEZÓNY 2020

Otevírací doba na příští týden bude následující:

Pátek - 15:00 - 18:00
Sobota - 12:00 - 18:00
Neděle - 12:00 - 18:00

V případě zájmu o ježdění mimo otevírací dobu stačí pouze opět napsat do zpráv "Chci vlek jen pro sebe" a mít minimálně 5, maximálně však 20 jezdců.

V sobotu na Karneval kvůli státním opatřením má ježdění zadarmo prvních 20 masek a hned jak dojezdí vystřídá je dalších 20.

-----------
Last ride alias END OF SEASON 2020
Opening hours for next week:

Friday 15:00 - 18:00
Saturday 12:00 - 18:00
Sunday 12:00 - 18:00

If you are interested in riding anytime outside the opening hours, all you have to do is to write in the messages "I want the cable just for myself" and have at least 5 riders.

On Saturday at the Carnival due to restrictions, first 20 masks riding for free. When they finish their ride, another

před 4 lety

0 0

My jedeme! co Vy?
Otevírací doba:
Dnes 15:00 - 18:30
Sobota 12:00 - 18:30
Neděle 12:00 - 18:00

We ride! Do you?
Opening hours:
Today 15:00 to 18:30
Saturday 12:00 - 18:30
Sunday 12:00 - 18:00

gopay online platby